Banor

Banor

Plehra të shumta anës urës, në skarpat. Dropped pin...