Infrastruktura

Infrastruktura

Kanalizimet e Ujrave të zeza Rr.3 Dëshmorët Yzberishte po na sëmuren Fëmijët i kam len punimet për...