Gjendja pas termetit

Gjendja pas termetit

Fusha e sportit Laç! Familja Zamir Muliu që përbehet nga 3anetare dhe akoma jetojne ketu...