Fusha e sportit Laç!
Familja Zamir Muliu që përbehet nga 3anetare dhe akoma jetojne ketu !

5182BD94-746D-42EC-8F24-936480E367F2-2.jpeg 43374699-7B58-4B35-BD27-237C38BC986F-1.jpeg 48144D1E-FC7C-4BD2-96B2-0808CB28C036-0.jpeg