Kanalizimet e Ujrave të zeza Rr.3 Dëshmorët Yzberishte po na sëmuren Fëmijët i kam len punimet për gjysëm

IMG_20210416_171432.jpg