Denoncoj situaten perpara pallatit. Balte dhe erresire gjate nates. Shpresojme ne zgjidhje!
Rruga Aleksander Moisiu
Ndertesa 115
Njesia nr. 4
1007 Tirane

3EE10CF6-757F-4D24-AFC3-6CB661E8E00D-2.jpeg 20AA07FE-5A83-4492-81F7-A34CBBA31F7D-1.jpeg 15E77CA9-CE88-4374-A702-B59134CBE790-0.jpeg